THI CÔNG SƠN NỀN EPOCY, SƠN TƯỜNG TRẦN

Nội dung: Thi công sơn nền Epoxy, sơn tường trần

  • Mài nền, chà nhám toàn bộ bề mặt sàn thi công  
  • Thi công Làm sạch bề mặt thi công 
  • Thi công  sơn lót Epoxy
  • Thi công sơn phủ Eppxy
  • Dọn vệ sinh toàn bộ công trình thi công

 

Một số hình ảnh thi công thực tế tại công trình

Thi công chống thấm

Thi công chống thấm

Thi công chống thấm

Thi công chống thấm

Thi công chống thấm

Thi công chống thấm

Thi công chống thấm

Bài viết liên quan