Tuyển dụng

  • Tuyển kỹ sư xây dựng

    Mô tả công việc -Triển khai bản vẽ thi công tại công trường, -Giám sát thi công các công trường theo sự phân công của Công ty -Tính toán khối lượng thi công cho các tổ đội, nhà thầu phụ, xác nhận và nghiệm thu khối lượng cho các tổ đội, nhà thầu phụ, -Thực hiện công tác thanh quyết toán, bóc … Xem thêm

  • Tuyển nhân viên kế toán

    Vị trí nhân viên kế toán Mô tả công việc Lập chứng từ thu – chi, theo dõi thu chi của công ty Lập báo cáo thuế hàng quý Soạn thảo các hợp đồng kính tế và theo dõi công nợ của các hợp đồng Làm hồ sơ thanh toán, quyết toán các hợp đồng Phối hợp với công trình làm việc với chủ đầu … Xem thêm