Tuyển dụng

  • Tuyển kỹ sư xây dựng

    Mô tả công việc -Triển khai bản vẽ thi công tại công trường, -Giám sát thi công các công trường theo sự phân công của Công ty -Tính toán khối lượng thi công cho các tổ đội, nhà thầu phụ, xác nhận và nghiệm thu khối lượng cho các tổ đội, nhà thầu phụ, -Thực hiện công tác thanh quyết toán, bóc … Xem thêm