Bảo trì hệ thống điện, điện nhẹ, cấp, thoát nước

  • Dịch vụ bảo trì hệ thống điện, điện nhẹ, cấp, thoát nước

    Dịch vụ bảo trì hệ thống điện, điện nhẹ, cấp, thoát nước

    Điện, nước là nhu cầu cấp thiết của mỗi hộ gia đình nhưng cũng là mối nguy hiểm tiềm ẩn trong mỗi gia đình, bởi lẽ nếu hệ thống điện không được lắp đặt và bảo trì sẽ gây ra các sự cố chập điện nghiêm trọng, nặng hơn là hoả hoạn hay điện giật. Ngoài ra các vấn đề mất nước, hư hại nguồn cấp thoát nước … Xem thêm