BẢO TRÌ VÁCH KÍNH, VÁCH ĐÁ, CỬA ĐI, CỬA SỔ

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Sơn Hà thực hiện bảo trì tòa nhà làm việc các cơ quan của văn phòng quốc hội
Nội dung công việc bảo trì:
– Bảo trì vách kính ngoài nhà
– Bảo trì vách đá ngoài nhà
– Bảo trì cửa đi, cửa sổ
Một số hình ảnh thi công tại công trình

 

 

Bài viết liên quan