BẢO TRÌ, CHỐNG THẤM VÁCH NHÔM KÍNH

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Sơn Hà thực công tác bảo trì vách kính nhà Quốc Hội
Nội dung công việc thực hiện
1. VÁCH KÍNH MẶT NGOÀI
2. MÁI CANOPY
3. PHẦN TẤM ỐP NHÔM MÁI
4. CỬA ĐI, CỬA SỔ CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN TAY
5. CỬA ĐI CỬA SỔ CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN
Một số hình ảnh thực hiện bảo trì tại công trình


Bài viết liên quan