SỬA CHỮA TRỤ SỞ VĂN PHONG

Ngày 24/4/2017 ký hợp đồng chống thấm dột vách nhôm kính trụ sở Bộ Công An

Ngày 29/8/2017 ký hợp đồng thi công biển hiệu tên địa chỉ trụ sở Bộ Công an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi công vệ sinh công nghiệp dầm thép

Thi công chống thấm mái các nhà

 

Thi công lát lại nền gạch bong rộp

Thi công cải tạo khu bếp

Khắc phục sự cố hệ thống điện……

 

 

 

Bài viết liên quan