Thi công cải tạo sửa chữa xây dựng

  • THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ N1, N2 CÔNG TY BƯU CHÍNH VIETTEL

    THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ N1, N2 CÔNG TY BƯU CHÍNH VIETTEL

    Ngày 12/04/2019 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Sơn Hà thực hiện công tác cải tạo nhà N1, N2 công ty bưu chính Viettel Nội dung cải tạo - Thay thế tấp ốp nhôm mái sảnh - Chống thấm lát lại nền, ốp khu vệ sinh, khu bếp - Thay thế đá vỡ tam cấp, bậc cầu thang - Thay thế hệ thống bóng … Xem thêm