Bảo trì cửa, vách nhôm kính

 • BAO TRÌ VÁCH NHÔM KÍNH VIETTEL HẢI DƯƠNG

  BAO TRÌ VÁCH NHÔM KÍNH VIETTEL HẢI DƯƠNG

  Ngày 20/10/2017 Công ty Sơn Hà ký hợp đồng thi công sửa chữa cải tạo hệ thống cửa, vách kínhTòa nhà Viettel Hải Dương Nội dung công tác bảo trì Stt Nội dung công việc 1 - Bảo trì, căn chỉnh cửa sổ bật, thay thế khóa, tay chống, bản lề cửa sổ bật. 2 - Công tác tháo ray trượt … Xem thêm

 • BẢO TRÌ CỬA, VÁCH NHÔM KÍNH VIETTEL HẢI PHÒNG

  BẢO TRÌ CỬA, VÁCH NHÔM KÍNH VIETTEL HẢI PHÒNG

  Ngày 20/10/2017 Công ty Sơn Hà ký hợp đồng thi công sửa chữa cải tạo hệ thống cửa, vách kínhTòa nhà Viettel Hải Phòng với các nội dung: Stt Nội dung công việc 1 - Bảo trì, căn chỉnh cửa sổ bật, thay thế khóa, tay chống, bản lề cửa sổ bật. 2 - Công tác tháo ray trượt cửa sổ lùa … Xem thêm

 • CHỐNG THẤM VÁCH NHÔM KÍNH – TRỤ SỞ BỘ CÔNG AN

  CHỐNG THẤM VÁCH NHÔM KÍNH – TRỤ SỞ BỘ CÔNG AN

  Công ty Sơn Hà  thi công chống thấm vách kính ngoài nhà các nhà A01, A02, A03, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, nhà C  tại trụ sở Bộ Công an - 47 Phạm Văn Đồng … Xem thêm

 • BẢO TRÌ CỬA, VÁCH NHÔM KÍNH

  BẢO TRÌ CỬA, VÁCH NHÔM KÍNH

  Bảo trì cửa, vách nhôm kính là bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng của vách, cửa nhôm kính sau một thời gian dài hoạt động. Vậy khi nào thì cần bảo trì cửa, vách nhôm kính: Sửa vách nhôm kính ngăn phòng, ngăn buồng tắm xô lệch do lâu ngày địa chất thay đổi. Thay mới kính cũ hỏng, kính kém … Xem thêm

 • BẢO TRÌ, SỬA CHỮA, CHỐNG THẤM VÁCH NHÔM KÍNH – TÒA NHÀ VIETTEL YÊN BÁI

  BẢO TRÌ, SỬA CHỮA, CHỐNG THẤM VÁCH NHÔM KÍNH – TÒA NHÀ VIETTEL YÊN BÁI

  Ngày 30/08/2017 Công ty Sơn Hà ký hợp đồng thi công sửa chữa cải tạo hệ thống cửa, vách kínhTòa nhà Viettel Yên Bái Stt Nội dung công việc 1 – Bảo trì, căn chỉnh cửa sổ bật, thay thế khóa, tay chống, bản lề cửa sổ bật. 2 – Công tác tháo ray trượt cửa sổ lùa cũ,cắt rãnh thoát … Xem thêm

 • THAY THẾ KÍNH VỠ – TRỤ SỞ BỘ CÔNG AN

  Ngày 15/8/2016 Công ty Sơn Hà thực việc thay thế kính vỡ tại tường kính cáp công trình trụ sở Bộ Công an   … Xem thêm