BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA

Công ty tnhh TMDV và xây dựng sơn Hà thực hiện bảo trì điều hòa các công trình

Nội dung:

  • Bảo trì điều hòa cục bộ
  • Bảo trì hệ thống điều hòa trung tâm VRV
  • Lắp mới điều hòa cục bộ
  • Lắp mới hệ thống điều hòa trung tâm VRV
  • Sửa chữa điều hòa cục bộ
  • Sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm VRV

một số hình ảnh thi công

Bài viết liên quan