THAY THẾ KÍNH VỠ – MỞ CỬA SỔ BẬT – LÀM HÀNG RÀO VIETTEL LÀO CAI

Ngày 6/8/2018 Công ty TNHH TMDV và xây dựng Sơn Hà thực hiện công việc thay thế kính vỡ, mở cửa sổ bật, làm mới hàng rào thép, sơn lại tường hàng rào công trình trụ sở Viettel Lào Cai

Stt

Nội dung công việc
1 Thay thế kính vỡ
2 Mở cửa sổ bật
3 Cung cấp lắp đặt hàng rào thép
4 Sơn tường hàng rào

ảnh thi công
https://www.real4exam.com/2V0-622.html

Bài viết liên quan