THAY THẾ KÍNH VỠ – TRỤ SỞ BỘ CÔNG AN

Ngày 15/8/2016 Công ty Sơn Hà thực việc thay thế kính vỡ tại tường kính cáp công trình trụ sở Bộ Công an

Bài viết liên quan