THAY THẾ KÍNH VỠ -TÒA NHÀ TNR TOWER

Ngày 09/06/2018 Công ty TNHH TMDV và xây dựng Sơn Hà thực hiện thay thế kính vỡ tại tòa nhà TNR Tower 54 Nguyễn Chín Thanh – Hà Nội

https://www.real4exam.com/2V0-620.html


https://www.real4exam.com/3V0-624.html

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan